Mgr. Radka Nosková

Bakalářská práce

Women's Revolt against Social Stereotypes in Toni Morrison's Novels

Women's Revolt against Social Stereotypes in Toni Morrison's Novels
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává tři romány od Toni Morrison: Sulu, Velmi modré oči a Ráj. Zaměřuje se hlavně na vzpouru ženských postav proti společenským stereotypům, kterými jsou představa černošského ženství, ideál bílé krásy a genderová nerovnost. Také zkoumá různá zázemí, ze kterých tyto ženy pocházejí, a utrpení, se kterým se černošky v románech Toni Morrison potýkají.
Abstract:
This thesis analyses and compares three of Toni Morrison’s novels, Sula, The Bluest Eye and Paradise. It mainly focuses on the resistance of female characters to social stereotypes, which are the image of black womanhood, the ideal of white beauty, and the gender inequality. It also explores the different backgrounds the women come from and the hardships of life the black women in Morrison’s novels …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta