Vendula Šilarová

Bakalářská práce

Automatické externí defibrilátory v Pardubickém kraji

Automated external defibrillators in the Pardubice region
Anotace:
Bakalářská práce porovnává automatické externí defibrilátory na území Pardubického kraje, které jsou evidovány v databázi mobilní aplikace Záchranka. Je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se věnuje popisu samotného přístroje a možnostmi jeho využití. Výzkumná část probíhala formou osobních auditů. Obsahuje také stanovené výzkumné otázky. Získaná data byla graficky zpracována …více
Abstract:
Bachelor thesis compares automated external defribrillators in the Pardubice region, which are listed in mobile application Záchranka. It is divided into a theoretical and a research part. The theoretical part is dealing with a discription of the device and its use. The research part extends in form of personal audits. It also contains research questions. The obtained entries were processed into charts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Eva Samšeňáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šilarová, Vendula. Automatické externí defibrilátory v Pardubickém kraji. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií