Vendula Onderková

Diplomová práce

Kritická infrastruktura silniční dopravy

Critical Infrastructure in Road Transport
Anotace:
ONDERKOVÁ, Vendula. Kritická infrastruktura silniční dopravy. [Diplomová práce]. Ostrava. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017. 75 s. Diplomová práce je zaměřena na kritickou infrastrukturu silniční dopravy. Cílem práce je vytvoření návrhu postupu určování prvků kritické infrastruktury v pododvětví silniční dopravy, pro využití Ministerstva dopravy …více
Abstract:
ONDERKOVÁ, Vendula. Critical Infrastructure of the Road Transport. [Diploma thesis]. Ostrava: VSB - Technical Univerzity of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017. 75 p. This thesis is focused on the critical infrastructure of road transport. The aim is to create a design procedure for determining critical infrastructure elements of road transport sub-sector for the use of the Ministry of Transport …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: David Řehák
  • Oponent: Martin Hromada

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava