Bc. Květa Lujková

Diplomová práce

Výchova filmových kádrů. Historie Střední průmyslové školy filmové

Film cadres education. History of the Střední průmyslová škola filmová
Anotace:
Střední průmyslová škola filmová byla založena pod názvem Vyšší odborná podniková škola filmová v roce 1949. Jednalo se o vyšší odbornou školu zřízenou při Československém státním filmu. Škola vychovávala pro potřeby Československého státního filmu technické pracovníky filmové produkce a pracovníky hospodářské a kulturní. Místem, kde škola vznikla, byly Klánovice u Prahy. Díky nevyhovujícím podmínkám …více
Abstract:
Střední průmyslová škola filmová was founded under the name Vyšší odborná podniková škola filmová in 1949. It was a higher vocational school established at the Czechoslovak state film. The school produced technicians and film production workers for the needs of the Czechoslovak state film. The place where the school was founded was Klánovice nearby Prague. Due to unsatisfactory conditions in Klánovice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta