Jana MORAVCOVÁ

Bakalářská práce

Mentální anorexie a mentální bulimie

Anorexia nervosa and bulimia nervosa
Anotace:
Tato práce se zabývá především vymezením a představením mentální anorexie a bulimie, jež spadají do poruch příjmu potravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se nejdříve zabývá vymezením a charakteristikou mentální anorexie a mentální bulimie, jejich diagnostickými kritérii a historií. Následující kapitoly zprostředkovávají informace o faktorech, které mohou způsobit …více
Abstract:
This thesis is mainly focused on defining and introducing of anorexia nervosa and bulimia, which are part of eating disorders. Thesis is divided into theoretical and practical part. Defining and characterizing of anorexia nervosa and bulimia, their diagnostic criteria and history could be found in first chapter. The following chapters are mediating information about factors, which could cause eating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hurda, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Jana. Mentální anorexie a mentální bulimie. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání