Jan Procházka

Bakalářská práce

Napojení systému SAP na mobilní zařízení

Connecting SAP system to mobile divices
Anotace:
Mezi systémy ERP v České republice dominuje systém SAP. Používají ho významné firmy jako například Škoda auto, a.s., Johnson Controls, k.s. a Magna Automotive, s.r.o., firmy navázané na automobilový průmysl. Využití SAP výrazně zasahuje i jiné odvětví, např. energetiku ČEZ, a.s., RWE, a.s. telekomunikace T-Mobile a mnoho dalších. Rozsáhlé nasazení systému SAP v ČR a rozvoj mobilních zařízení pro profesionální …více
Abstract:
ERP systems in the Czech Republic dominate the SAP system. It's used by leading companies such as Škoda car, a.s., Johnson Controls, k.s. and Magna Automotive, s.r.o., an automotive firm. The use of SAP significantly affects other industries, such as ČEZ, a.s., RWE, a.s. T-Mobile telecommunication and many more. The extensive deployment of the SAP system in the Czech Republic and the development of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Klára Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Procházka, Jan. Napojení systému SAP na mobilní zařízení. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie