Vladimíra FROUZOVÁ

Bachelor's thesis

Možnosti ergoterapeutických postupů u dětí s dysgrafií

Options occupational therapy practice for children with dysgraphia
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi ergoterapeutických postupů u dětí s dysgrafií. V teoretické části je blíže specifikovaná porucha psaní a s ní spojené deficity, které bývají různé u každého dysgrafika. Dále jsou v této části zahrnuty ergoterapeutické postupy, které obsahují ergoterapeutické vyšetření, ergoterapeutickou intervenci a vybrané techniky ergoterapie u dysgrafie. Praktická část bakalářské …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the possibilities of occupational therapy practice for children with dysgraphia. The theoretical part is closer to the specified fault type and associated deficits, which are different for each dysgrapic. Additionally, this section includes occupational therapy practices, which include examination of occupational therapy, occupational therapy intervention techniques and selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 3. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Michaela Šrytrová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FROUZOVÁ, Vladimíra. Možnosti ergoterapeutických postupů u dětí s dysgrafií. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/