Václav Žárský

Bakalářská práce

Identifikácia mäkkých zručností v rámci development centra pre potreby talent manažmentu

Identifikace měkkých dovedností v rámci development centra pro potřeby talent managementu
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o přístupech využívaných v identifikaci měkkých dovědností pracovníků. Těžištěm je rozvojové centrum, se zřetelem na selekci talentů a následnou využitelnost výstupu pro individuální rozvoj každého účastníka. Jednotlivé aspekty a úskalí výběru / rozvoje pracovníků popsané v teoretické části jsou aplikované v podmínkách rozvojového programu analyzované společnosti. Praktická …více
Abstract:
The thesis analyses different methods of the soft skill identification. The focus of the work is a development center, with emphasis on talent selection and subsequent use of outputs for individual development plan for each participant. Various aspects and pitfalls of staff - selection and development described in the theoretical part are applied within development program of an analysed company. The …více
Abstract:
Bakalárska práca pojednáva o prístupoch využívaných v identifikácii mäkkých zručností pracovníkov. Ťažiskom je rozvojové centrum, berúc hlavný zreteľ na selekciu talentov a následnú využiteľnosť výstupu pre individuálny rozvoj každého účastníka. Jednotlivé aspekty a úskalia výberu / rozvoja pracovníkov popísané v teoretickej časti sú aplikované v podmienkach rozvojového programu analyzovanej spoločnosti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2011
  • Vedoucí: Tereza Králová
  • Oponent: Eva Bedrnová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24222