Bc. Dina Friedmannová

Bakalářská práce

Homo narcissus: Postmoderní ideál krásy a jeho zobrazení v marketingu

Homo narcissus: Post-modern cult of beauty and its representation in marketing
Anotace:
Tato bakalářská práce reflektuje postmoderní dobu a sklony postmoderních lidí k narcismu a zabývá se tím, jakou má v jejich životech roli krása a zda jim fyzická přitažlivost doopravdy pomáhá v dosažení osobních úspěchů a životní spokojenosti. V části zaměřené na marketing pak hodnotí využití krásných jedinců při vzniku marketingových kampaní a to, nakolik toto ovlivňuje úspěšnost daných kampaní. Proměny …více
Abstract:
This bachelor’s thesis reflects the postmodern age and the tendencies of postmodern people to narcissism and examines the role of beauty in their life and if the physical attractiveness really helps them in obtaining personal goals and life satisfaction. In the part focused on marketing evaluates the use of beautiful individuals in creating of marketing campaigns and how much this affects the success …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma