Vendula NOSKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika rehabilitačního ošetřovatelství u spinálních klientů

The issue of rehabilitation nursing in spinal clients
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku rehabilitačního ošetřovatelství u spinálních klientů. Zabývám se obecnými funkcemi míchy, následně poškozením míchy a vznikem zdravotních důsledků u pacientů po míšním poškození, dále se věnuji celkovému léčebnému programu a zároveň také úpravami domácího prostředí pacientů. Zaměřuji se především na analýzu ošetřovatelského procesu včetně zpracování …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of rehabilitation nursing for spinal clients. I deal with general functions of the spinal cord, followed by spinal cord injury and the emergence of health consequences in patients after spinal cord damage, and also depicts the overall therapeutic program while also editing the home environment of patients. The focus is mainly on the analysis of the nursing process including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Ryba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOSKOVÁ, Vendula. Problematika rehabilitačního ošetřovatelství u spinálních klientů. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/