Theses 

PROBLEMATIKA EVROPSKÉ INTEGRACE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH – Monika FOJTOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby

Monika FOJTOVÁ

Diplomová práce

PROBLEMATIKA EVROPSKÉ INTEGRACE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

The issue of European integration in teaching at secondary schools.

Anotace: Diplomová práce ?Problematika evropské integrace ve výuce na střední škole? je zaměřena na inovaci školního vzdělávacího programu pro předmět Společenské vědy - vytvoření a ověření pomocné textové učební pomůcky k předmětu Občanská nauka oboru vzdělání Hotelnictví. Cílem učební pomůcky je na základě získaných a přehledně uspořádaných informací připravit absolventy školy na zahraniční trh práce a pomoci jim orientovat se v legislativě jednotlivých států EU. Práce je rozdělena do čtyř částí. První, teoretická část, se zabývá historickým vývojem evropské integrace, obsah druhé části je věnován Evropské unii. Třetí část je zaměřena na vzdělání a pracovní trh v Evropské unii. Čtvrtá, praktická část, se zabývá porovnáním účinnosti učebních pomůcek za použití metody experimentu, vyhodnocení testů a ověření didaktické analýzy učiva. Čtvrtou část doplňuje charakteristika školy, OA, SOŠG a SOU Chomutov, a vyučované obory vzdělání.

Abstract: Diploma thesis called ?The issue of European integration in teaching at secondary schools? focuses on the innovation of a school educational framework for the area of social studies. The new educational support was created, implemented and verified for the subject Basics of Social Studies in the Hospitality and Tourism field of study. The main aim of this educational support is to prepare graduates to foreign labor market and help them to be well informed about legislation of EU members through using acquired and well-arranged information. This thesis consists of four parts. First, theoretical one, concentrates on the historical development of European integration, the second one is addressed to European Union. The third part focuses on the education and the labor market in the EU. The last ? fourth - part compares educational supports efficiency using the methods of experiment, assessing the tests and verification of didactic analysis of learning subject. This part contains the characteristics of the schools OA, SOŠG a SOU Chomutov and the analysis of their fields of study.

Klíčová slova: Evropská integrace, Evropská unie, vzdělávání, pracovní trh, historie školy, obory vzdělání.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

FOJTOVÁ, Monika. PROBLEMATIKA EVROPSKÉ INTEGRACE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz