Mgr. Milan Svoboda

Rigorózní práce

Právní aspekty poskytování zdravotních služeb osobám ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence

Legal aspects of providing health care to inmates in remand prisons, prisons and security detention
Anotace:
Práce analyzuje po právní stránce systém poskytování zdravotních služeb v zařízeních Vězeňské služby ČR. Mapuje historický vývoj vězeňského zdravotnictví na českém území, relevantní vnitrostátní i mezinárodní právní úpravu. Součástí práce je zařazení diskutovaného tématu do správně právní nauky. V práci jsou popsány základní výkladové problémy v praxi, a to zejména z pohledu kontrolních orgánů a mezinárodních …více
Abstract:
The thesis mainly deals with the differences in health care which is provided to the patients outside of prison facilities in relation to the care which is available to the prisoners. The aim of my thesis is to consider if these differences comply with the legislation (including international legislation) as well as with the international standards (soft law) on the field of Council of Europe and United …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2016
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta