Theses 

Syndróm vyhorenia sociálnych pracovníkov – Zlatica Mokráňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zlatica Mokráňová

Bakalářská práce

Syndróm vyhorenia sociálnych pracovníkov

Burnout Syndrome of Social Workers

Abstract: The aim of bachelor diploma work "Burnout syndrome of social workers" was to evaluate the level of "burnout" of social workers at ÚPSVaR Partizánske and to suggest possibilities of controlling and eliminating it, with the help of internal (controlling) as well as external (environmental possibilities) resources. Empiric research was realized on a sample group of social workers - government employees. The data was obtained from an enquiry about demographic data, MBI and processed with statistical tests with SPSS program. Statistically relevant differences in the sample group overall weren't detected. Even though the gathered data can contribute in praxis with improving the quality in providing social services and improved approach of the social worker towards the clients

Abstract: Cieľom bakalárskej diplomovej práce "Syndróm vyhorenia sociálnych pracovníkov" bolo zistiť mieru vyhorenia sociálnych pracovníkov na ÚPSVaR Partizánske a načrtnúť možnosti jeho zvládania a eliminácie za pomoci vnútorných (zvládanie) aj externých (podmienky prostredia) zdrojov. Empirický výskum bol realizovaný na vzorke sociálnych pracovníkov - štátnych zamestnancov. Údaje som získala z dotazníka demografických údajov, MBI a spracovala štatistickými testami programom SPSS. Štatisticky významné rozdiely v skúmanej skupine celkovo som nezistila. Napriek tomuto faktu získané poznatky môžu v praxi prispieť k skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb a zlepšeniu prístupu sociálneho pracovníka ku klientovi

Keywords: burnout syndrome, social workers

Klíčová slova: syndróm vyhorenia, sociálny pracovník

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Božena Gabrišková
  • Oponent: Kateřina Thelenová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 09:47, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz