Markéta HUBENÁ

Bachelor's thesis

Bonitní modely pro určení výkonnosti firmy v ČR

Financial Standing Models for Determination of the Financial Performance of Company in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na aplikovatelnost bonitních modelů pro tržní prostředí firmy v ČR. Především je zaměřena na firmu z Litoměřic, Chládek & Tintěra, a.s. Hlavním cílem práce je zjistit, které modely mají větší vypovídací schopnost a zda dokáží včas odhalit finanční problémy podniku. Dalším tématem práce je nastínit pozitiva popřípadě negativa aplikovaných modelů, porovnat aplikované modely …more
Abstract:
This thesis focuses on the applicability of credibility models for the market environment of the company in the Czech Republic. Above all, the company was focused on Litomerice Chládek & Tintěra, Inc. The main objective is to identify which models have greater explanatory power sure timely able to detect financial problems of the company. Another theme is to determine the positive or negative aspects …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Hetto

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUBENÁ, Markéta. Bonitní modely pro určení výkonnosti firmy v ČR. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Administration and Management