Markéta HUBENÁ

Bakalářská práce

Bonitní modely pro určení výkonnosti firmy v ČR

Financial Standing Models for Determination of the Financial Performance of Company in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na aplikovatelnost bonitních modelů pro tržní prostředí firmy v ČR. Především je zaměřena na firmu z Litoměřic, Chládek & Tintěra, a.s. Hlavním cílem práce je zjistit, které modely mají větší vypovídací schopnost a zda dokáží včas odhalit finanční problémy podniku. Dalším tématem práce je nastínit pozitiva popřípadě negativa aplikovaných modelů, porovnat aplikované modely …více
Abstract:
This thesis focuses on the applicability of credibility models for the market environment of the company in the Czech Republic. Above all, the company was focused on Litomerice Chládek & Tintěra, Inc. The main objective is to identify which models have greater explanatory power sure timely able to detect financial problems of the company. Another theme is to determine the positive or negative aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Hetto

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBENÁ, Markéta. Bonitní modely pro určení výkonnosti firmy v ČR. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management