Josef Kazda

Bachelor's thesis

Tvorba učebního textu pro obory - (Mechanik, Instalatér) Středních odborných škol a učilišť

Abstract:
Tématem bakalářské práce je tvorba učebního textu o podlahovém vytápění jako doplňující učební pomůcky pro žáky učebního oboru instalatér a mechanik SOŠ a SOU. Cílem bylo vytvoření učebního textu dle standardních pravidel pro jeho tvorbu, který by zároveň sloužil i pro laickou veřejnost. Výhodou vlastního učebního textu je jeho uzpůsobení výukovým cílům konkrétního výukového procesu za použití didaktických …more
Abstract:
The topic of this thesis is creating a textbook about underfloor heating as supplementary teaching material for students of apprenticeship plumber and mechanic SOS and SOU. The aim was to create a textbook according to standard rules for their work, which can be also used for the general public. The advantage of the textbook is adapting its educational objectives to specific teaching process using …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykův ústav vyšších studií