Bc. Monika Markovičová

Diplomová práce

Komunikační strategie vybraného podniku

Communication strategy of the chosen company
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh komunikační strategie poskytovaných služeb společnosti MARICS s.r.o. Práce je rozdělena na dvě základní části. V části teoretické je vymezena problematika marketingové komunikaci s důrazem na integrovanou marketingovou komunikaci a dále je představen proces koncepce komunikační strategie včetně deskripce jednotlivých nástrojů komunikačního mixu. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
The aim of this thesis is to propose a communication strategy of services provided by MARICS Ltd. The thesis has 2 basic parts. The theoretical part specifies issues of marketing communication (with emphasis on integrated marketing communication) and presents a process of a communication strategy, including a description of some instruments of a communication mix. The practical part focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta