Jitka Podroužková

Bachelor's thesis

Výkaz Cash flow – metody zpracování a jeho prezentace

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá výkazem cash flow. V teoretické části jsou uvedeny cíle ametody této práce a vysvětleny základní postupy metod a vazby na účetní výkazy rozvahua výkaz zisku a ztráty. V praktické části jsou vypočítány peněžní toky třemi základnímimetodami. V závěru jsou shrnuty základní rozdíly mezi těmito metodami. Tato práce byměla usnadnit chápání rozdílných metod výpočtu výkazu cash flow …more
Abstract:
This thesis deals with the statement of cash flow. The Theoratial section sets out theobjectives and methods of this thesis, explains the basic procedures and methods, and linksto the financial statements balance sheet and profit and loss account. In the practical part,there are three methods of cash flow calculated. The conclusion summarizes the basicdifferences between these methods. This should …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

 • Date of defence: 11. 1. 2016

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 8xh2hf 8xh2hf/4
30/11/2015
Folders
Files
Podroužková, J.
30/11/2015
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Podroužková, J.
30/11/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.