Ilona Spěváková

Diplomová práce

Kurzové rozdíly podle české legislativy, mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS a všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP

Exchange differences according to Czech legislation, International Financial Reporting Standards IFRS/IAS and Generally Accepted Accounting Principles
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je podrobně prozkoumat oblast kurzových rozdílů z hlediska české legislativy, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS a Všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP. Zpočátku se práce zabývá obecným vymezením cizí měny v účetnictví. Poté následuje účetní zachycení kurzových rozdílů podle české legislativy včetně výběru směnného kurzu určeného pro přepočet …více
Abstract:
The main objective of this thesis is to examine in detail the area of exchange differences in accordance to czech generally accepted accounting principles, in accordance with International Financial Reporting Standards IFRS/IAS and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles US GAAP. Initially, the thesis describes the general definition of foreign currency accounts. Then follows the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Jaroslava Roubíčková
  • Oponent: Marie Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41699