Jana LASTOMIRSKÁ

Bakalářská práce

Teorie krajního voluntarismu se zřetelem na pozdější autory

Philosophy of extreme voluntarism (Schopenhauer) and its influence on later authors (Friedrich Nietzche and Ladislav Klima)
Anotace:
Práce se zabývá krajním voluntarismem a jeho vlivem na pozdější autory. Nejdříve je v práci vysvětlena Schopenhauerova koncepce metafyzické vůle. Zde je vůle nahlédnuta především jako forma objektivace, přičemž nejbližší objektivací se zde podává tělo, chápané jako objekt. V další části práce je tato vůle sledována ve filosofii Ladislava Klímy a jeho myšlence egodeismu. U Klímy však metafyzická vůle …více
Abstract:
The work deals with the extreme voluntarism and his influence on later authors. First, is the work of Schopenhauer explained the concept of the metaphysical will. Here is insights will primarily as a form of objectification and the closest is served objectification of the body, understood as object.In next section, this will monitored in philosophy of Ladislav Klíma and his idea of egodeism. For Klíma …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2016
Zveřejnit od: 23. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LASTOMIRSKÁ, Jana. Teorie krajního voluntarismu se zřetelem na pozdější autory. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 8xhlyh 8xhlyh/2
23. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
23. 3. 2016
Bulanova, L.
24. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.