Bc. František Bačovský

Diplomová práce

Vývoj krajiny a lidských sídel na území Líšně ve svědectví místních a pomístních jmen

The Development of Landscape and Human Settlements in the Territory of Líšeň in the Testimony of Oikonyms and Anoikonyms
Anotace:
Tato práce se zabývá místními a pomístními jmény a jejich vztahem ke krajině na území Líšně, dříve samostatného městečka, které je od roku 1944 součástí Brna. Autor v práci shromáždil místní a pomístní jména z dostupných listin, dokumentů a map, které se pro Líšeň zachovaly. Dále provedl výzkum v současnosti užívaných jmen mezi obyvateli Líšně a v rámci třígenerační rodiny a formuloval tendence ve …více
Abstract:
This thesis deals with oikonyms and anoikonyms names and their relationship to the landscape of the Líšeň land register – which used to be a separated city but from the 1944 is a part of Brno. The author had collected oikonyms and anoikonyms names from all of accessible documents, legal instruments and maps concerning Líšeň, that were preserved. He also conducted research work of nowadays use of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Lokoč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika