Bc. Soňa Šeligová

Bakalářská práce

Konkurenční analýza vybrané firmy poskytující zdravotní a sociální služby

Competitive Analysis of Selected Company Offered Health and Social Services
Anotace:
Bakalářská práce „Konkurenční analýza vybrané firmy poskytující zdravotní a sociální služby“ analyzuje vybraná zařízení zdravotních a sociálních služeb v konkurenčním prostředí. Tímto zařízením je soukromá oftalmologická klinika JL, která je porovnávána s největšími konkurenty, a to klinikou Oční centrum Praha a Oční klinikou Horní Počernice. Tito konkurenti jsou porovnáváni z hlediska nabízených produktů …více
Abstract:
Bachelor thesis "Competitive Analysis of Selected Company Offered Health and Social Services" analyzes the selected provider of health and social services in a market environment. This provider is a private ophthalmology clinic – Oční klinika JL, that is compared with major competitors – Oční centrum Praha and Oční klinika Horní Počernice. These providers are compared according to their products and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Karel Mráček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS