Bc. et Bc. Klára JANÍKOVÁ

Diplomová práce

Využití biochemických markerů pro hodnocení kontaminace půdního ekosystému

The use of biochemical markers for assessing contamination of soil ecosystem
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou kontaminace půdního ekosystému xenobiotiky. Pro posouzení vlivu různých stresorů na živé systémy jsou využívány biologické markery. Teoretická část této práce je věnována objasnění termínu biomarkeru, jejich rozdělením a uplatněním ve vědě. Dále jsou zde charakterizovány nejčastěji stanovované biomarkery u půdních bezobratlých. V experimentální části byly provedeny …více
Abstract:
This thesis deals with the contamination of the soil ecosystem xenobiotics. For assessing the the impact of various stressors on living systems are used biological markers. The theoretical part of this work is about the clarification the term of biomarkers, their classification and application in science. There are also characterized by the most determined biomarkers in soil invertebrates. In the experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÍKOVÁ, Klára. Využití biochemických markerů pro hodnocení kontaminace půdního ekosystému. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta