Bc. Nina Mašika

Bakalářská práce

Právo na spravedlivý proces

The Right to a Fair Trial
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám procesními právy rodiče v řízeních ve věcech nezletilého dítěte. V centru této práce přitom je právo na spravedlivý proces. Má práce je rozdělena na dvě části. V první části definuji veškeré teoretické pojmy související s daným tématem. Ve druhé části poukáži na uplatnění procesních práv rodiče v řízeních před soudy, uplatnění těchto procesních práv porovnám s právem …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the procedural rights of parent in the children proceedings. The main focus lies hereby in the right to a fair trial. My work is divided into two parts. In the first part I define all theoretical concepts related to the given topic. In the second part I will point out the application of the procedural rights of the parent in proceedings. I will compare the application …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní