Eliška Šperková

Bakalářská práce

Diverzifikace podnikatelské činnosti rodinné farmy s možností využití dotací ze zdrojů EU

Diversification of the family farm business with the possibility of using grants from EU
Anotace:
ŠPERKOVÁ, E. Studie proveditelnosti diverzifikace podnikatelského subjektu, podnikajícího v oblasti zemědělství, zobrazuje budoucí vývoj podniku po plánované investici, která by podniku mohla přinést při využití dotací z Evropské unie nové možnosti a příležitosti na trhu.
Abstract:
ŠPERKOVÁ, E. A feasibility study on the diversification of a business entity operating in the agricultural sector reflects the future development of the company after a planned investment that could bring new opportunities and opportunities to the enterprise using subsidies from the European Union on the market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta