Eliška Šperková

Bachelor's thesis

Diverzifikace podnikatelské činnosti rodinné farmy s možností využití dotací ze zdrojů EU

Diversification of the family farm business with the possibility of using grants from EU
Abstract:
ŠPERKOVÁ, E. Studie proveditelnosti diverzifikace podnikatelského subjektu, podnikajícího v oblasti zemědělství, zobrazuje budoucí vývoj podniku po plánované investici, která by podniku mohla přinést při využití dotací z Evropské unie nové možnosti a příležitosti na trhu.
Abstract:
ŠPERKOVÁ, E. A feasibility study on the diversification of a business entity operating in the agricultural sector reflects the future development of the company after a planned investment that could bring new opportunities and opportunities to the enterprise using subsidies from the European Union on the market.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta