Bc. Petra Srbová

Bachelor's thesis

Mediálně známý herec a jeho vliv na fungování divadla. Městské divadlo Brno

A well-known actor and his influence on theatrical operation. City Theatre of Brno
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá mediálně známým hercem a jeho vlivem na divadelní provoz, přičemž se zaměřuje na Městské divadlo Brno. Cílem práce je zmapovat situaci v Městském divadle Brno a ukázat pohled vedení divadla a herců na možnost účinkování i v dalších nedivadelních projektech souběžně s angažmá. Zároveň se věnuje výhodám a nevýhodám divadelního angažmá, problémům při paralelním natáčení seriálu …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with a well-known actor and his influence on theatrical operation, focusing on the City Theater of Brno. The aim of the work is to map the situation in this theater and look at the actors’ and management’s opinions of the theater, especially about whether they can perform in other non-governmental projects simultaneously with their engagement. At the same time, the thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Reader: MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/lzf6q/