Ing. Lukáš VAŘEKA

Disertační práce

Metody pro klasifikaci signálu a jejich využití na návrh rozhraní mozek-počítač

Methods for Signal Classification and their Application to the Design of Brain-Computer Interfaces
Abstract:
The aim of the thesis was to evaluate neural networks for classification of brain reactions to stimuli in P300-based brain-computer interfaces. Several neural network classification algorithms were proposed and compared with traditionally used classifiers in this field. The algorithms tested included supervised modifications of self-organizing maps (SOMs), Adaptive Resonance Theory (ART), and models …více
Abstract:
Cílem dizertační práce bylo ověřit vhodnost neuronových sítí pro klasifikaci reakcí mozku na stimuly v rozhraní mozek-počítač (BCI). Navrhl jsem několik algoritmů založených na neuronových sítích, které byly následně srovnány s nejlepšími současně využívanými algoritmy v této oblasti. Testovány byly modifikace Kohonenových map (SOM) a Adaptive Resonance Theory (ART) umožňující učení s učitelem a také …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŘEKA, Lukáš. Metody pro klasifikaci signálu a jejich využití na návrh rozhraní mozek-počítač. Plzeň, 2018. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/