Theses 

Organizational Culture of Mars Czech Republic – Zuzana Zápotocká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zuzana Zápotocká

Diplomová práce

Organizational Culture of Mars Czech Republic

Podniková kultura v organizaci Mars ČR

Anotace: Diplomová práce se zabývá jednotnou firemní kulturou a jejími efekty v mezinárodní společnosti Mars Czech Republic. V teoretické části je představen koncept kultury a dopodrobna popsán koncept národní kultury společně s kulturními standardy a dimenzemi. Dále je v práci definována podniková kultura, jsou popsány její prvky a představeny pojmy silná kultura a subkultura. Závěrem teoretické části jsem analyzovala vliv národních specifik na formování daných firemních kultur. Praktická část zkoumá specifika firemní kultury společnosti Mars Czech Republic.

Abstract: The topic corporate culture in the context of international company is the main subject of this thesis. The theoretical part introduces and describes the concept of culture and national culture, together with the cultural standards and dimensions. The study also defines organizational culture and its elements, strong organizational culture and subculture. Finally, I analyze the impact of the national specifics of the formation of the corporate culture. To demonstrate the theoretical bases in practice I have chosen the company Mars Czech Republic.

Klíčová slova: organizační kultura, národní kultura, kultura

Keywords: organizational culture, national culture, culture

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Daniela Pauknerová
  • Oponent: Daniela Bullová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21032

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:34, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz