Zuzana Zápotocká

Diplomová práce

Organizational Culture of Mars Czech Republic

Podniková kultura v organizaci Mars ČR
Anotace:
Diplomová práce se zabývá jednotnou firemní kulturou a jejími efekty v mezinárodní společnosti Mars Czech Republic. V teoretické části je představen koncept kultury a dopodrobna popsán koncept národní kultury společně s kulturními standardy a dimenzemi. Dále je v práci definována podniková kultura, jsou popsány její prvky a představeny pojmy silná kultura a subkultura. Závěrem teoretické části jsem …více
Abstract:
The topic corporate culture in the context of international company is the main subject of this thesis. The theoretical part introduces and describes the concept of culture and national culture, together with the cultural standards and dimensions. The study also defines organizational culture and its elements, strong organizational culture and subculture. Finally, I analyze the impact of the national …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: Daniela Pauknerová
  • Oponent: Daniela Bullová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/21032