Bc. Michaela Stenzelová

Bakalářská práce

Postoj polské římskokatolické církve k otázce evropské integrace Polska

The Attitude of the Catholic Church in the question of the Polish Entrance to the EU
Anotace:
Polská katolická církev se aktivně zapojovala do společensko-politických debat v demokratickém Polsku, včetně té o připojení se Polska k západním strukturám. Otázka polského vstupu do Evropské unie představovala pro polskou církev kontroverzní téma i výzvu zároveň. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat a popsat postoj polské katolické církve k otázce evropské integrace Polska s ohledem na názorové …více
Abstract:
Church has been involved in many social-political debates in Poland, including the discussion about joining the Western structures such as the European Union. The matter of the entrance of Poland to the European Union meant a controversial topic and a huge challenge for the Polish clergy. The aim of this bachelor theses is to analyse the attitude of the Polish Catholic Church towards the European integration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Dostál

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií