Bc. Jana Blahošová

Master's thesis

Gender differences in online conversation topics and self-disclosure: Content analysis of Czech adolescents’ instant messaging conversations

Gender differences in online conversation topics and self-disclosure: Content analysis of Czech adolescents’ instant messaging conversations
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývala genderovými rozdíly v konverzačních tématech a sebeodhalování v online komunikaci českých adolescentů. Za využití kvantitativní obsahové analýzy dva kodéři zanalyzovali 2022 autentických online konverzací pocházejících z Facebook Messengerů 22 adolescentů ve věku od 13 do 17 let. Tyto konverzace byly získány ve spolupráci s výzkumným týmem IRTIS. V textu byla vyhledávána …more
Abstract:
This diploma thesis dealt with gender differences in conversation topics and self-disclosure in online communication of Czech adolescents. Using quantitative content analysis, two coders analysed 2,022 authentic online conversations from Facebook Messenger of 22 adolescents aged 13 to 17. These conversations were obtained in collaboration with the IRTIS research team. Specific topics of conversations …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2021
  • Supervisor: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Rostislav Zlámal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Media Studies and Journalism / Media Studies and Journalism