Theses 

Kapitálová primeranosť bánk ako súčasť riadenia bankových rizík – Bc. Lukáš Košírer

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Lukáš Košírer

Diplomová práce

Kapitálová primeranosť bánk ako súčasť riadenia bankových rizík

Capital adequacy of banks as part of the bank risk management

Abstract: The thesis is focused on the Bank's capital adequacy and risk management during the financial crisis. In the theoretical part of the work we focus on commercial banks and their balance, management of assets and liabilities. In the second part of the first chapter, we discuss BASEL regulator and regulator as this affects the capital adequacy of banks during the financial crisis. In the next section, we highlighted some of the major risks in the banking sector and their management principles. In the practical part we focused on the financial crisis and its remelting to Europe. Furthermore, we have identified more tools silencing the financial crisis, the ECB and the non-standard steps. The last part consists of risk management at VUB, where we have described in detail the principle of accessions to managing individual risks, which we subsequently evaluated.

Abstract: Diplomová práca je zameraná na kapitálovú primeranosť bank a riadenie rizika počas finančnej krízy. V teoretickej časti práce sa zameriavame na komerčné banky a na ich bilanciu, riadenie pasív a aktív. V druhej časti prvej kapitoly rozoberáme regulátor BASEL a ako tento regúlátor vplýva na kapitálovú primeranosť bank počas finančnej krízy. V ďalšej časti sme poukázali na niektoré z hlavných rizík v bankovom sektore a ich princípy riadenia. V praktickej časti sme sa zamerali na finančnú krízu a jej pretavenie do Európy. Ďalej sme bližšie identifikovali nástroje tlmenia finančnej krízy zo strany ECB a jej neštandardné kroky. Posledná časť tvorí riadenie rizika vo VÚB banke, kde sme si podrobne opísali jej princip pristupovania k riadeniu jednotlivých rizík, ktoré sme si následne vyhodnotili.

Klíčová slova: komerčné banky, kapitálová primeranosť, Finančná kríza, Riadenie rizika, regulátor Basel

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 17:40, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz