Bc. Stanislav Marko

Bakalářská práce

Marketing Mistrovství Evropy ve fotbale 2012

Marketing of European Championship in Football 2012
Abstract:
The Bachelor thesis Marketing of European Championship in Football 2012 is focused on analyzing the final tournament. Thesis is split between two sections, theorethical and practical. In the first section there are explained technical words related to management, sport marketing. The second section is focusing on promotion, profit, costs and final impact of championship on co – host countries.
Abstract:
Bakalárska práca Marketing Majstrovstiev Európy vo futbale 2012 sa zaoberá analýzou záverečného šampionátu. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V prvej časti sú vysvetlené pojmy z oblasti manažmentu, športového marketingu. V druhej časti je práca zameraná na propagáciu, výnosy, náklady a celkové zhodnotenie organizovania šampionátu na obe hostiteľské krajiny.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pruša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Management sportu