Theses 

Forenzni psychologie v průmyslu komerční bezpečnosti\nl{} – Bc. Petr HRAZDIRA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr HRAZDIRA

Bakalářská práce

Forenzni psychologie v průmyslu komerční bezpečnosti\nl{}

Forensic psychology in commercial security industry

Anotace: Má bakalářská práce byla vytvořena jako pracovní manuál pro podniky komerční bezpečnosti za účelem typování pachatelů trestných činů. Vyjadřuje určitý vztah forenzní psychologie k činnosti průmyslu komerční bezpečnosti v oblasti postupů typování pachatelů trestné činnosti, druhů dokumentace a její využití pro podniky komerční bezpečnosti. Obsahem je také seznámení se s možnostmi prevence v oblasti kriminálního jednání.

Abstract: My bachelor´s work was created as a working manual for commercial security companies in order to searching possible criminal acters. It expresses a certain relation of forensic psychology to an activity of commercial security industry in the area of procedures of searching criminal acters of possible criminal activities, kinds of documentation and its usage for commercial security companies. Its content also introduces possibilities of prevention in the area of criminal act.

Klíčová slova: forenzní psychologie, typologie pachatelů, průmysl komerční bezpečnosti, kriminologie, kriminalistika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008
  • Identifikátor: 9488

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Laucký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=9488 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

HRAZDIRA, Petr. Forenzni psychologie v průmyslu komerční bezpečnosti\nl{}. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:33, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz