Ing. Kristína Dittelová

Diplomová práce

Stárnutí obyvatelstva v České republice

Ageing of Population in the Czech Republic
Anotace:
Predmetom tejto diplomovej práce Stárnutí obyvatelstva v eské republice je analyzova a hodnoti vývoj starnutia populácie eskej republiky a s tým spojených ekonomických a sociálnych dôsledkov. Prvá as tejto práce poskytuje struný úvod do problematiky starnutia populácie. Druhá as analyzuje populaný vývoj a vekovú štruktúru R. V tretej asti sa nachádza prognóza populaného vývoja do roku 2020. Štvrtá …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis The Ageing Process in the Czech Republic is to analyze and evaluate the development of the ageing process of the czech population and the connected economic and social consequences. The first part of this thesis gives a short introduction to the issue of population ageing. The second part analyzes the population development and age structure of the Czech Republic. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa