Mgr. Michal Večeřa

Diplomová práce

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Anotace:
Obsah této práce představují poznatky z oblasti psychologie o pachatelích sexuálních deliktů a rozbor právní úpravy sexuální delikvence v České republice. Vedle teoretické části obsahuje má práce rovněž část praktickou, kterou představují především statistická data o sexuálních deliktech spáchaných v Jihomoravském kraji v letech 2001 až 2005 a jejich analýza. Poznatky z teoretické části práce byly …více
Abstract:
This thesis contains the findings from the field of psychology about the sexual offenders and the analysis of Czech legislature interrelated with sexual deliquency. Beside this theoretical part comprehends this thesis also the practical part, which main content creates in particular the statistical data about sexual offences committed in South-Moravian region during last 5 years and their analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta