Svatava Šotkovská

Bakalářská práce

Vývoj obecní policie se zaměřením na Městskou policii Brno

Development of a Municipal Police with a Focus on the Municipal Police Brno
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na rozbor současné právní úpravy obecní policie, na její působnost, činnost, rovněž i na úkoly, povinnosti a oprávnění strážníků obecní policie. Práce se zabývá pojmem veřejný pořádek a také jeho zajištěním v době nouzového stavu. V práci je zhodnocena vhodnost sjednocení nebo odlišení působnosti obecní policie a Policie ČR v oblasti v oblasti veřejného místního pořádku …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of the current legislation of the municipal police, its scope, activities, as well as the tasks, duties and competencies of municipal police officers. The thesis deals with the concept of public order and with the way how to secure it in the state of emergency. The work evaluates the appropriateness of unification or differentiation of the competence of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Josef Hrudka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS