Theses 

Strategic analysis of Czech Airlines – Polina Moiseeva

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Polina Moiseeva

Bachelor's thesis

Strategic analysis of Czech Airlines

Strategic Analysis of the Czech Airlines

Anotácia: Diplomová práce s názvem "Strategická analýza ČSA", který zcela analyzuje současnou situaci v rámci společnosti. To představuje teoretický základ pro takovou analýzu a následně nabízí situační analýzu, která zahrnuje analýzu vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a návrhy na zlepšení. Práce obsahuje SWOT analýzu kompletní firmy a nabízí zavedení rámce pěti sil Portera. Práce obsahuje také doporučení a návrhy pro konkurenční strategie.

Abstract: The thesis called Strategic Analysis of Czech Airlines which completely analyses current situation within the company. It presents theoretical base for such an analysis and subsequently offers situational analysis, which includes the analysis of external environment, internal environment and suggestions for improvement. The thesis includes a complete companys SWOT analysis and offers the applying of Porters five forces framework. The thesis also includes recommendations and suggestions for the competitive strategy.

Kľúčové slová: Czech Airlines, Strategická analýza, SWOT analýza, analýza vnějšího a vnitřního prostředí

Keywords: Internal and external environment, Strategic Analysis, Czech Airlines, SWOT analysis

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: Aleš Kubíček
  • Oponent: Petra Štamfestová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50829


Hore | Aktuálny dátum a čas: 27. 6. 2019 12:35, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz