Theses 

Analýza výroby, distribuce a spotřeby energie v ČR a ve světě a možnosti akumulace energie – Ing. Jiří POLÍVKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jiří POLÍVKA

Disertační práce

Analýza výroby, distribuce a spotřeby energie v ČR a ve světě a možnosti akumulace energie

Utilization of heat pump thermodynamic cycle for increasing efficiency of photovoltaic modules

Anotace: Tato práce je zaměřena na analýzu provozních stavů vzniklých spoluprací termodynamického cyklu tepelného čerpadla a fotovoltaického (FV) panelu. Vhodným dimenzováním obou prvků pak může docházet k úspoře nákladů při provozu tepelného čerpadla a zároveň ke zvýšení účinnosti přeměny sluneční energie na energii elektrickou při snižování teploty FV panelu. Tyto poznatky poslouží k návrhu aplikace sytému například v oblasti bytových domů nebo v komerční sféře.

Abstract: This work is focused on the analysis of operating conditions resulting from cooperation thermodynamic cycle heat pumps and photovoltaic (PV) panel. Appropriate sizing of these elements can lead to the cost-saving heat pump and also to increase the efficiency of conversion of solar energy to electricity, by reducing the temperature of the PV panel. These findings will be used to design an application in areas such as apartment buildings or commercial sphere.

Klíčová slova: Tepelné čerpadlo, topný faktor, fotovoltaický článek, účinnost fotovoltaického článku, tepelná ztráta

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., dr. h. c.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36901 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

POLÍVKA, Jiří. Analýza výroby, distribuce a spotřeby energie v ČR a ve světě a možnosti akumulace energie. Plzeň, 2014. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 02:56, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz