Bc. Ondřej Klásek

Bakalářská práce

Modelování e-Government procesů v UML

Modeling e-Government Processes in UML
Anotace:
Práce zaměřená na UML a jeho využití v E-governmentu. Cílem mé práce bylo zjistit, zda lze využít přednosti tohoto modelovacího jazyka pro zjednodušení a lepší interpretaci této problematiky posledních let. Obsahem práce je pak dále základní charakteristika modelování, modelovacího jazyka UML, E-governmentu a dva základní diagramy jedné z běžných služeb CzechPOINT.
Abstract:
The work focused on UML and its use in e-government. The aim of my work was to determine whether you can use the advantages of this modeling language to simplify and better interpretation of this issue in recent years. The thesis is then the basic characteristics of modeling, UML, E-government primary and two diagrams one of ordinary CzechPOINT services.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.
  • Oponent: Ing. Lubomír Jankových, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie