František DŘÍŽĎAL

Diplomová práce

Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického

Moral offenses from the perspective of criminal law, criminal policy and criminology
Anotace:
Má diplomová práce se zabývá mravnostními delikty, zejména pak sexuálními trestnými činy, zařazenými do hlavy III. trestního zákoníku, pojmenované: Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Koncepcí této diplomové práce jsem se snažil dosáhnout, aby si i případná širší veřejnost uvědomila posun ve vnímání erotiky, sexuality, intimity a s tím spojených morálně a právně vadných jednání …více
Abstract:
My diploma thesis inquiries into moral wrongs, especially criminal offences according to title III. of Criminal code named: Criminal offences against human sexual dignity. The purpose of this thesis is to achieve a better understanding of shifts in public perception of erotica, sexuality and intimacy as a whole, connected with morally and legally wrong acts. The main objective of this thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DŘÍŽĎAL, František. Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo