Radim Kubíček

Bakalářská práce

Živnostenský odpad a jeho úloha v obecních systémech nakládání s komunálními odpady

Commercial waste and its role in municipal waste systems
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou živnostenských odpadů produkovaných podnikatelskými subjekty. Taktéž přibližuje metodiku kvantifikace živnostenských odpadů, která pomáhá obcím získat více informací o efektivitě stávajícího systému komunálního odpadu. Na základě využití metodiky kvantifikace živnostenského odpadu je pak hypoteticky modelován a vyčíslen efekt "černého pasažéra" v podobě živnostníků …více
Abstract:
Bachelor graduation thesis focuses on a waste produced by business entities. It also describes the methodology of quantification of commercial waste, which helps municipalities get more information about the effectiveness of the existing system of municipal waste. Using the methodology of quantifying of commercial waste production, "free-rider" effect in the form of business entities that abuse the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2010
  • Vedoucí: Jan Slavík
  • Oponent: Jitka Šeflová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24595

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management