Bc. Petr Matýska

Diplomová práce

Obřady a zvyky spjaté se smrtí člověka na Valašsku

Rituals and traditions related to death human in Wallachia
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá tématem obřadů a tradic spjatých se smrtí člověka na Valašsku, konkrétně v lokalitě Horního Vsacka. Cílem práce bylo zdokumentovat, zanalyzovat a porovnat tyto tradice a obřady, a to v rámci dvou obcí, které se od sebe liší náboženskou orientací. Výzkum byl zaměřen na období od počátku 20. století až po současnost.
Abstract:
Master's thesis deals with the theme of ceremonies and traditions connected with the death of a person in Wallachia, namely in the area of Horní Vsacka. The aim of the thesis was to document, analyze and compare these traditions and rituals within two villages, that differ in their religious orientation. The research was focused on the period from the beginning of the 20th century to the present.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Etnologie

Práce na příbuzné téma