Ilona Stejskalová

Bakalářská práce

Posttraumatická stresová porucha jako překážka v socializaci žadatelů o uděleni azylu.

Post-traumatic Stress Disorder as an Obstruction in Socialization of Asylum Seekers
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je posttraumatická stresová porucha jako možná překážka v procesu začlěňování žadatelů o mezinárodní ochranu do společnosti.V teoretické části vysvětluji pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení výzkumné části, jako je trauma, posttraumatická stresová porucha, socializace a popisuji principy sociální práce s traumatizovanými jedinci.Ve výzkumné části zdůvodňuji použití kvalitativní …více
Abstract:
The theme of my bachelor thesis is post-traumatic stress disorder as an possible obstruction in case of socialization of asylum seekers into the society.In theoretical part I interpret conceptions which are necessary for comprehension of empirical part as an trauma, post-traumatic stres disorder, socialization and I describe social work´s principles too.In the empirical part of my thesis I substantiate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB1047

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2010
  • Vedoucí: Miroslav Kappl
  • Oponent: Josef Zita

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce