Bc. Lenka Richterová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po operaci syndromu karpálního tunelu

Medical rehabilitation plan and procedure in patient after operation of carpal tunnel syndrome
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu karpálního tunelu. Obecná část práce je zaměřena zejména na anatomii, příčiny a četnost vzniku onemocnění, jeho klinický obraz, diagnostiku a léčbu včetně prevence. Speciální část představuje vybrané rehabilitační metody využitelné při léčbě. Poslední část, kazuistika, pak shrnuje konkrétní případ rehabilitační léčby pacienta po operaci syndromu …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the theme of carpal tunnel syndrome. General part of the thesis is mainly focused on anatomy, causes and prevalence of the syndrome, its clinical picture, diagnostics and treatment including prevention. Special part represents selected rehabilitation methods which can be used during therapy. Last part, case report, summarizes specific case of rehabilitation therapy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Eva Drápelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta