Michaela Kosičová

Bachelor's thesis

Vliv korupce na hrubý domácí produkt

The Impact of Corruption on Gross Domestic Product
Anotácia:
Tématem práce je především vztah korupce a hrubého domácího produktu v prostoru Evropské unie. Cílem práce je zjistit směr působení korupce na HDP, přičemž stanovená hypotéza hovoří o negativním vlivu. V rámci teoretické části je analyzován pojem korupce, její definice, příčiny a rozdělení a je také provedena literární rešerše problematiky vztahu korupce a hospodářského růstu. V praktické části je …viac
Abstract:
This paper deals with the relationship between corruption and gross domestic product in the territory of the European Union. The aim is to determine the direction of the effect of corruption on GDP. Setting hypothesis talks about the negative impact. The theoretical part analyzes the concept of corruption, its definition, causes and distribution and there is also a literature review focusing on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedúci: Jiří Rotschedl
  • Oponent: Božena Kadeřábková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42431

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie