Ondřej Buráň

Bachelor's thesis

Konstrukce stroje na drcení obilovin

Construction of Machine for Crushing of Cereals
Anotácia:
Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí stroje na drcení obilovin, který má výměnná síta, ovlivňující hrubost výsledného produktu - šrotu. V první, teoretické části, se zabývám rešerší, která pojednává o rozdělní pohonů a jednotlivých druzích šrotovníků. V druhé, praktické části se zabývám návrhem a konstrukcí tohoto zařízení. Práce zahrnuje výpočty, obrázky a výrobní dokumentaci včetně 3D modelu …viac
Abstract:
This work describes the design and construction of machine for crushing cereals, which has replaceable sieves affecting the coarseness of the final product - scrap. In the first theo-retical part, I have proceeded the literature review conducted on division drives and various kinds of crushers. The second part deals with the design and construction of this facility. Work includes calculations, images …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015
Zverejniť od: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. František Volek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Buráň, Ondřej. Konstrukce stroje na drcení obilovin. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / odbor:
Process Engineering / Technological Equipment

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.