Bc. Kateřina Kořínková Sobotková

Master's thesis

Formální a obsahové proměny televizního zpravodajství: komparační obsahová analýza

Transformations of teh Czech TV News: content analysis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá formální a obsahovou proměnou televizního zpravodajství Československé, resp. České televize v posledních třech dekádách. Autorka sledovala celkem 44 vydání hlavní zpravodajské relace v letech 1982, 1991 a 2005. Výzkum provedla kvantitativní obsahovou analýzou. Z formálního hlediska došlo v průběhu doby ke zkrácení zpravodajské relace a rovněž k úbytku příspěvků. Výrazně se …more
Abstract:
Presented final thesis deals with formal and contentual transformation of news broadcasts of Czechoslovak and later Czech public television in last three decades. Author studied 44 releases of main news programmes presented in years 1982, 1991 and 2005. She performed quantitative content analysis of given broadcasts. According to her research news programmes in monitored time span became shorter and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií