Bc. Kateřina Kořínková Sobotková

Diplomová práce

Formální a obsahové proměny televizního zpravodajství: komparační obsahová analýza

Transformations of teh Czech TV News: content analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá formální a obsahovou proměnou televizního zpravodajství Československé, resp. České televize v posledních třech dekádách. Autorka sledovala celkem 44 vydání hlavní zpravodajské relace v letech 1982, 1991 a 2005. Výzkum provedla kvantitativní obsahovou analýzou. Z formálního hlediska došlo v průběhu doby ke zkrácení zpravodajské relace a rovněž k úbytku příspěvků. Výrazně se …více
Abstract:
Presented final thesis deals with formal and contentual transformation of news broadcasts of Czechoslovak and later Czech public television in last three decades. Author studied 44 releases of main news programmes presented in years 1982, 1991 and 2005. She performed quantitative content analysis of given broadcasts. According to her research news programmes in monitored time span became shorter and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií